Jak chronić dane
Klientów salonu optycznego?

Dane to potęga. Zarówno te, które dotyczą funkcjonowania firmy, jak i te, które dotyczą Klientów. To dane stanowią o wartości firmy i budują jej przewagę konkurencyjną. Nie bez powodu stają się przedmiotem cyberataków. Jakie dane gromadzą salony optyczne? Jak zadbać o ich bezpieczeństwo? Czy warto sięgnąć po rozwiązania oparte na chmurze?

Jak chronić dane Klientów salonu optycznego? image: Freepik.com

Salon optyczny działa dla swoich Klientów. Aby móc sprawnie ich obsługiwać konieczne jest gromadzenie danych teleadresowych czy dotyczących badań optycznych. Dane te, oczywiście za zgodą Klienta, są również wykorzystywane do komunikacji na temat oferty, promocji czy szczególnych procedur bezpieczeństwa w czasach COVID 19. Ze względu na coraz większą ilość gromadzonych danych, jak również upowszechnianie się pracy zdalnej, katalogowanie danych w tradycyjnej formie (segregatory z danymi, zapis na dysku) odchodzą do lamusa. Przyszłość stanowią rozwiązania oparte na chmurze.

Chmura – czy warto?

Główną zaletą rozwiązania opartego na chmurze jest stabilność pracy i bezpieczeństwo. Salon optyczny ma możliwość centralizacji danych niezbędnych do prowadzenia działalności, w tym bazy Klientów, historii wizyt i badań, bazy dostawców, wewnętrznych procedur. Co ważne, dane dostępne są 24h na dobę z dowolnego miejsca. Ma to szczególne znaczenie w okresie pandemii, kiedy wprowadzany jest rotacyjny grafik pracy. Dzięki temu część zadań pracowników, która nie wymaga bezpośredniego kontaktu z Klientem, może być wykonywana zdalnie, bez konieczności wizyty w salonie.

Rozwiązania oparte na chmurze to także:

  • odporność na upływ czasu, pożar czy awarię sprzętu
  • automatyczna i regularna aktualizacja danych
  • tworzenie kopii zapasowych na osobnym serwerze
  • łatwe wyszukiwanie.

Przykładem programu dla optyków opartym na chmurze jest OsOptic. OsOptic działa na chmurze Azure Microsoft.

W zgodzie z RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) narzuca nowe obowiązki w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych staje się kluczowe, w przeciwnym razie – sankcje są bardziej niż pewne. Z punktu widzenia salonu optycznego, w kontekście RODO, szczególne znaczenie ma sposób w jaki odbywa się komunikacja z Klientem. Informacje marketingowe i newslettery mogą być kierowane tylko i wyłącznie do tych osób, które wyraziły na to zgodę. W przypadku programu dla optyków opartego na chmurze, proces zbierania danych przebiega sprawnie. Informacje o tym kto wyraził zgodę, jak również sama treść zgody, są łatwo dostępne w jednym miejscu.

Cyberbezpieczeństwo

Postępująca cyfryzacja procesów sprawia, że dane dostępne w chmurze staję się przedmiotem zainteresowania cyberataków. Dlatego też strategia ochrony danych w salonie optycznym nie może sprowadzać się tylko do postępowania w zgodzie z RODO, ale zakładać odpowiednią postawę właścicieli. W szczególności chodzi o stosowanie dobrych praktyk i nawyków takich jak nadawanie haseł dostępu, regularna zmiana haseł, różnicowanie dostępu i uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Odpowiedzialna postawa i zapewnienie bezpieczeństwa danych wpływa na budowanie wizerunku zaufanego partnera, co przekładać się będzie za zadowolenie Klientów.


Przetestuj bezpłatnie

Nie ma potrzeby instalacji, aplikacja działa w przeglądarce na każdym urządzeniu z dostępem do internetu.
Icon